کتابخانه عمومی امام حسین (ع)

بایگانی
آخرین نظرات
 • ۲ خرداد ۹۶، ۱۲:۵۷ - پوریا قلعه
  ^ـ^
پیوندهای روزانه
۲۰
فروردين
 • کتابخانه امام حسین (ع)
۱۸
فروردين

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۳
مهر

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۱۶
مهر

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۹
مهر

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۰
شهریور

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۱۲
شهریور

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۵
شهریور

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۵
شهریور

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۹
مرداد

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۲
مرداد

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۱
مرداد

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۵
تیر

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۱۲
تیر

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۴
تیر

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۸
خرداد

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۱
خرداد

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۱
خرداد

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۳۱
ارديبهشت

 

آداب معاشرت با کتاب؛/ اینفوگرافیک

ده فرمانی که همراهی با کتاب را زیباتر می کند

دیدار با کتاب آدابی دارد و آداب معاشرت ما با کتاب ده فرمان کتابخوانی است که عمل به آن ها همراهی با کتاب را زیباتر می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، «یار مهربان» کتابخوان ها از هر موجود زنده ای با احساس تر است؛ انسانی است در شمایل کتاب. دیدار این یار آدابی دارد. آداب معاشرت ما با کتاب ده فرمان کتابخوانی است که عمل به آن ها همراهی با کتاب را زیباتر می کند.

بر این اساس به مناسبت برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ده فرمان کتاب خوانی توسط اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور تولید شده است که عمل به آن ها همراهی با کتاب را زیباتر می کند.

فرمان اول: کتاب خودت را انتخاب کن!

کتابی را ورق بزن و اگر توجهت را جلب کرد، خواندنش را از سربگیر! همیشه می توانیم فهرستی از کتاب ها را در صف انتظار خوانده شدن داشته باشیم.

فرمان دوم: نیازهایت را بشناس!

گاه نیاز ما به کتاب، ضرورت تحصیلی، شغلی، سرگرم کنندگی یا آرامش بخشی دارد. برخی کتاب ها پاسخ تردیدهای تو هستند و با آن ها بر ترس هایت پیروز می شوی.

فرمان سوم: جایگاه هر کتاب را معین کن!

بعضی کتاب ها خواب آورند و بعضی را باید با تمرکز و یادداشت برداری خواند. نکته کلیدی: باید با پرسش به سراغ هر کتاب بروی.

فرمان چهارم: هیچ زمانی از کتاب دور نشو!

داشتن زمانبندی کوتاه یا بلند با میانگینی هفتگی یا ماهانه برای خواندن کتاب، منطقی است و هر چه منظم تر باشد، مفیدتر است و اثرگذارتر.

فرمان پنجم: جایی اختصاصی پیدا کن!

وقتی برای خواندن، در جای مشخصی بنشینی، پیداست کار خاصی انجام می دهی؛ چه در کتابخانه عمومی یا کافه کتاب یا پارکی در مسیر روزانه یا در واگن مترو یا اتوبوس.

فرمان ششم: کتاب را مزه مزه و هضم کن!

مسابقه که نیست. کتاب باید ته نشین شود. گنج پنهان هر متن را بیاب و بر گنج درونت بیفزا! درک یک موضوع گاهی نیازمند خواندن ده ها کتاب است.

فرمان هفتم: افق های تازه ای پیدا کن!

در گروه های کتابخوانی یا باشگاه های کتاب در دنیای واقعی و مجازی عضو شو با گفتگو، به رشد فردی و اجتماعی دست پیدا کن و از دیدگاه دیگران آگاه شو!

فرمان هشتم: هم زمان سراغ چند کتاب برو!

مانند خواننده حرفه ای، وقتی از متنی دشوار خسته می شوی، سراغ کتابی روان برو. شکل های مختلف را امتحان کن: کتاب کاغذی، صوتی یا فایلی روی تلفن همراه.

فرمان نهم: از کارشناس استفاده کن!

درخواست معرفی کتاب، کاری خردمندانه است. با دیدگاه کتابخوان های حرفه ای آشنا شو. بخش معرفی کتاب نشریات یا صفحه های مجازی و شرکت در مراسم رونمایی کتاب هم مفید است.

فرمان دهم: کتاب های قدیمی را دریاب!

آثار نویسندگان بزرگ را قرن ها خوانده اند. می توان آن ها را بارها خواند و هر بار به فهم تازه ای رسید. امتیاز کلاسیک هاست که در

 

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۲۴
ارديبهشت

به نام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای                        خداوند روزی ده رهنمای

ستودن نداند کس او را چو هست              میان بنئدگی را ببایدت بست

تو را دین و دانش رهاند درست                 ره رستگاری ببایدت جست

به گفتار پیغمبرت راه جوی                       دل از تیرگی ها بدین آب شوی

چه گفت آن خداوند تنزیل وحی                 خداوند امر و خداوند نهی

که من شهر علمم علی ام در است           درست این سخن قول پیغمبر است

منم بنده اهل بیت نبی                           ستاینده خاک پای وصی

اگر چشم داری به دیگر سرای                  به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد آید گناه من است                   چنین است و این دین و راه من است

بر این زادم و هم بر این بگذرم                   چنان دان که خاک پی حیدرم

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۱۷
ارديبهشت

 • کتابخانه امام حسین (ع)
۰۴
ارديبهشت

۱. مدت امانت کتاب به چهارده روز کاهش یافته است.

۲. موقع امانت کتاب برای اولین بار همراه داشتن گوشی الزامی ست .( برای ارسال کد تایید)

۴. برای عضویت داشتن عکس جهت اسکن الزامی است.

۵. می توان بیش از یکبار کتاب را تمدید کرد. به شرطی که رزرو نشده باشد.

 • کتابخانه امام حسین (ع)